Innhold
1
Rent Idrettslag

Antidopingpolicy

1) Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag

2) Kunnskap
Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål

Du kan lese mer om vår antidopingpolicy her