Våre grupperVåre grupper
ArrangementerArrangementer
Om ossOm oss
NyheterNyheter
Bli medlemBli medlem

  
  
Innhold
1
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE NES SKI

Dato: Onsdag 21. mars 2018 Tid: kl 19:00

Sted: Nes Skianlegg
Frister: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Sendes på mail til Frode.Pedersen@nilfisk.com
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
 
Agenda årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder (på valg) og nestleder (ikke på valg)
b) 5 styremedlem (En på valg) og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder (ikke på valg), to medlemmer (en på valg) og ett varamedlem (på valg). Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmet
Referat fra styremøte 13.06.2018

 Siste nyheter

 

 

Portalen for bestilling av klubbtøy er nå åpen!Portalen for bestilling av klubbtøy er nå åpen!2018-10-03T22:00:00ZNå er portalen for bestilling av klubbtøy åpen. Bestill nå å få tøyet før sesongen er i gang
Trenerbytte i Jr. GruppaTrenerbytte i Jr. Gruppa2018-09-04T22:00:00ZEtter lang tjeneste trer Ole Jonny Gigernes nå av som trener for Jr. Gruppa.
Birkebeinerløpet 2018Birkebeinerløpet 20182018-06-08T22:00:00ZFlere gode tider i Birkebeinerløpet 2018
Sparebankstiftelsen 2018 til Nes-skiSparebankstiftelsen 2018 til Nes-ski2018-06-08T22:00:00ZSparebankstiftelsen valgte å støtte skiskolen for barn mellom 0-6 år
Årets sommernyhet!!Årets sommernyhet!!2018-06-07T22:00:00ZNå kan du bestille årets Nes-ski nyhet!!

 

 

>>https://atea.klubb.nif.no/Sider/ProduktKlubbkontor.aspx>>

 

 

 I fokus