Våre grupperVåre grupper
ArrangementerArrangementer
Om ossOm oss
NyheterNyheter
Bli medlemBli medlem

  
  
Innhold
1
Klubben i mitt hjerte - Spleis hjelp Nes Ski med å utvide crossløypa

Spleis, Hjelp Nes Ski med å utvide crossløypa i Nes Skianlegg​. Gå inn på denne linken og gi din stemme og stætt oss gjerne med et bidrag :-) 

https://www.spleis.no/project/88147

2
Åpen nettbutikk for bestilling av klubbtøy

Hei!

Nå er nettbutikken åpen for bestilling av klubbtøy,  bestilling er åpen frem til og med 26. oktober. Forventet levering av klubbtøy, 13. desember.

Se informasjon sendt ut på våre Spond grupper.


Mvh

Styret​

3
Kick off Nes Skianlegg - torsdag 24.okt. kl. 18:00

Nes Ski og Nes Skianlegg har igjen fått tildelt et stort mesterskap, denne gang Skandinavisk Cup - senior, 3-5. januar 2020. Etter mange dugnadstimer hittil i år, er skianlegget klart til å ta imot løpere fra hele Skandinavia.

Denne kvelden ønsker vi å informere om anleggets status og kommende arrangement. Nye frivillige ønskes spesielt velkommen.

Uten frivillige blir det ikke noen skifest.

Vi ønsker på nytt å skape en skifest i Nes og til dette trengs det mannskap som ønsker å bidra. Spesielt er det behov for nye løypevakter.

Sammen med våre faste samarbeidspartnere og alle frivillige gjennom flere år, ønsker vi dere velkommen til en kveld med stor dugnadsånd.

Det serveres kaffe og kringle.

Sammen skal vi vise ski-Norge at vi i Nes kan arrangere skirenn.

Velkommen til Nes Skianlegg!


4
Mandag 7.okt. - Velkommen til oppstart -Rekrutt sesong 2019/2020

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til ny skisesong for rekrutt (1-6 klasse)

Oppmøte på Neskollen mandag 7.okt. kl. 18:00.

Oppmøtested ved dammen.

Invitasjon Nes ski - sesongstart 2019-2020 sesongen.pdf

Mvh.

Styret​ i Nes Ski

5
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE NES SKI

Dato: Onsdag 21. mars 2018 Tid: kl 19:00

Sted: Nes Skianlegg
Frister: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Sendes på mail til Frode.Pedersen@nilfisk.com
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
 
Agenda årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder (på valg) og nestleder (ikke på valg)
b) 5 styremedlem (En på valg) og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder (ikke på valg), to medlemmer (en på valg) og ett varamedlem (på valg). Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmet

 Siste nyheter

 

 

Oppstart barmarkstreningOppstart barmarkstrening2019-09-26T22:00:00ZVi starter opp med barmarkstrening for rekruttgruppene

 

 

>>https://atea.klubb.nif.no/Sider/ProduktKlubbkontor.aspx>>

 

 

 I fokus