Innhold
1
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE NES SKI
Dato: Onsdag 21. mars 2018 Tid: kl 19:00
Sted: Nes Skianlegg
Frister: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Sendes på mail til Frode.Pedersen@nilfisk.com
Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
 
Agenda årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder (på valg) og nestleder (ikke på valg)
b) 5 styremedlem (En på valg) og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder (ikke på valg), to medlemmer (en på valg) og ett varamedlem (på valg). Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmet
2
Skiskole 0-6 år

Velkommen til skiskole for de minste i alderen 0-6 år.

Møt opp i Nes Skianlegg på mandager kl 18:15-19.

Første samling er 150118.

Mer info finner dere her

3
Resultater Raumnes Romjulsrenn 2017

Her er resultatene fra Raumnes Romjulsrenn 2017:

ResultatlisteRomjulsrennet2017.pdf

4
Lyst å bli med på skitrening?

Velkommen til Nes Ski

Vi er klare til å starte forberedelsene til en ny skisesong.

Har du lyst til å bli med?

Vi starter mandag 9. oktober kl 18:00 utenfor Neskollenhallen.

Mandag 16.oktober – Skogbygda Skole

Fra og med mandag 23.oktober fortsetter treningene i Nes Skianlegg.

Vi håper nye og gamle medlemmer tar del i vårt tilbud. Ingen påmelding i forkant.

 

For mer info om tider etc trykk her

 

 

 I fokus