Årsmøte

Nes Ski
16.03.2017
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Dato: onsdag 22. Mars.

Tid: kl 1900

Sted: Nes Skianlegg.

Saksdokumenter til årsmøte Nes Ski:

Resultat og balanse 2016

Godkjennelse av regnskap Nes Ski 2016

Årsberetning 2016-17-V1

 

Agenda årsmøte:

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

                - se vedlegg Årsberetning 2016-17-V1

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

                - se vedlegg resultat og balanse 2016

6. Behandle forslag og saker

                - ingen innkommende forslag

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet

 8. Vedta idrettslagets budsjett.

                - se vedlegg resultat og balanse 2016

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta valg

Styre:

                - Leder/Sportslig leder: Frode Pedersen – ikke på valg - 1 år

               - Nestleder: På valg (2 år)

                - Styremedlem 1 på valg (2 år)

                - Styremedlem 2 på valg (2 år)

                - Styremedlem 3 på valg (2 år)

                - Styremedlem 4 ikke på valg – Trine Reite (1 år)

 

Valgkomite:

-              Leder valgkomite på valg (2 år).

-              Valgkomitemedlem 1 på valg (2 år).

-              Valgkomitemedlem 2 ikke på valg – Petter Pettersen (1 år)

 

Revisorer:

-              Revisor 1 - Bente Holen ikke på valg (1 år)

-              Revisor 2 på valg (2 år)